söndag, februari 28, 2010

Modererad Moderat Maxtaxa

Den borgerliga arbetslinjen kommer att stärkas, så skriver idag Kent Persson på Moderaternas hemsida, sin blogg alltså. Den Moderata kolchos inspirerade politiken som förs av Littorin och hans 65.00 praktikplatser på statliga verk och myndigheter är nu gammal skåpmat. Nu vädrar Moderaterna morgonluft och tror sig hittat frågan som pekar på skillnaderna inom politiken, inom oppositionen och skillnaden mellan 100 000 fler eller färre arbetslösa.

Borgerligheten vill inte ha en valrörelse där verklighet ställs mot valfläsk och därför drar man nu igång en kampanj om RUT-avdraget. Det tidigare spåret att tala om jobbskatteavdraget som det viktigaste jobbskapande reformen har kallnat helt och det finns naturligtvis orsaker till detta. Sedan valet 2006 har skattesänkningar varit i fokus för att skaffa jobben i Sverige och varannan mening från en Moderat har varit "att det skall löna sig att arbeta ".


Effekten har dock mer eller mindre helt uteblivit. Kopplingen mellan sänkt skatt och fler i arbete är för långsökt och riksrevisionen har kritiserat regeringen för att vara alldeles för passiva i propagandan kring de sänkta skatterna, trots det konstanta tjatandet. Nu gör man det som SJ inte gör, man väljer helt enkelt att byta spår. Man vill inte tala om jobbskatteavdraget eftersom det nu genomförs på lånade pengar, men väljer helt enkelt att kopiera Socialdemokraterna och Göran Persson för att hitta frågan som nu skall avgöra valet till alliansens fördel.

Enligt valforskarna finns det bara en "plånboks fråga" som avgjort ett val i moderna tid, reformen som Göran Persson presenterade 2002, maxtaxan inom barnomsorgen. Nu skall Moderaterna förskjuta fokus och och skapa sin egen "maxtaxa- fråga" och på så sätt rädda alliansen från sitt eget Waterloo. Problemet är dock att dom inte är först på bollen i frågan. Socialdemokraterna var ute i veckan och talade om att reformera dagens RUT-avdrag och oavsett skillnaderna inom så väl oppositionen som borgerligheten så kommer båda blocken att ha var sitt alternativ för väljarna.

Det kommer att vara ett generellt rikemansavdrag som gynnar de som redan har likt det borgerliga vårdnadsbidraget som inspirerats av Matteus 13:12. "Ty den som har, åt honom skall varda givet, så att han får över nog." Mot detta kommer ett förslag att stå som är anpassat för målgrupp där behovet är som störst, barnfamiljer och pensionärer. Ett modernt förslag som ger familjer och de som har små resurser, större möjligheter. Skillnaderna i politiken är tydliga och fördelningen av samhällets resurser mellan olika grupper kommer att vara kontrastvätskan under den här valrörelsen.

Gammelmedia på detta:
SvD , DN , Aftonbladet , DN2 , DN3

Nymedia på detta:
Tokmoderaten , Kent Persson , Johan Westerholm , Röda Berget , Peter Högberg , Alltid rött alltid rätt , My dad read Kirkegaard ,
Alliansfritt Sverige , HBT-Sossen , dr Cais blogg , Maria Byström

Krassman, In Your Face

Inga kommentarer: