måndag, mars 29, 2010

Jag vill inte heller betala andras städning!

Idag har undertecknad en artikel kring RUT-avdraget publicerad Norrtelje Tidning. Den finns tyvärr inte på nätet men nedan finner du artikeln som var ett svar till Maud Olofsson (C) och Per Lodenius (C). Deras artikel hittan ni här.

----------------------------------------------------------------------------
Vi Socialdemokrater vet att fler jobb är avgörande för svensk ekonomi skal växa sig stark igen. Ungdomsarbetslösheten som idag ligger på cirka 25 procent dränerar svensk ekonomi för lång tid framöver, och även i Norrtälje kommun är situationen oroande.

För oss Socialdemokrater så handlar det om att ge företag bättre villkor för att kunna växa. Slopad arbetsgivaravgift för de företag som anställer en arbetslös och för de ensamföretagare som gör sin första anställning. För arbetslösa ungdomar vill vi se aktivitet från dag ett, inte garanterad passivitet som dagens borgerlig så kallade ”jobbgaranti” erbjuder våra unga. Det tror vi bygger Sverige och Norrtälje kommun stark.

Maud Olofsson och Per Lodenius från Centerpartiet ställer frågan i NT den 10/3 om att byta ett fönster är mer värt än att putsa det, och svaret på den frågan är JA på fler sätt. Att byta ett fönster skapar större mervärden så som höjt marknadsvärde på fastigheten, minskad energiförbrukning och uppvärmningskostnad samt att det ökar efterfrågan hos de som tillverkar fönster. Att få samma fönster putsat ger inte samma samhällsnyttiga effekter som att byta det. Priset för en snickare högre än för än städare, naturligtvis eftersom lönen är högre och orsaken till det är naturligtvis att marknaden anser att byta ett fönster är mer värt än att putsa det.

Jag tolkar det som att det är skattesubventioner som förutsätter det som författarna nu väljer att kalla framtidens jobb. Personligen tycker jag det är märkligt att Centerpartiet förutsätter att vi med våra skattepengar skall subventionera en hel sektor och att den skulle försvinna om det inte gjordes, trots att majoriteten av de som använder tjänsterna gott och väl kan betala den själva.

Författarna hävdar i sin artikel att en svart sektor nu blivit vit, något som jag faktiskt har svårt att tro på. Jämförelser mellan länder visar att statsskick, politisk majoritet eller skattetryck inte är den avgörande frågan om man väljer att betala skatt eller inte. Man skulle ju likt författarna kunna hävda att ROT-avdraget gjort byggsektorn vit, vilket jag inte heller tror är sant. Det finns nämligen.

Förtroendet för Centerpartiet när det gäller jobben och arbetslösheten har enligt den senaste Sifo mätningen på ämnet minskat med 33,3 procent. Enligt mätningen som publicerades i slutet av 2009 så har nu 2 procent av väljarna uppfattningen att Centerpartiet står för den bästa politiken när det gäller jobben och arbetslösheten, och jag är inte förvånad.

ROT och RUT-avdrag skall användas som stimulaner vid lågkonjunkturer, inte permanenta subventioner. Skattepengar skall inte vara förutsättningen för tjänster som människor har råd att betala. Novus Opinion har frågat tusen personer mellan den 4-8 mars vad de i helst vill satsa en miljard på. I topp hamnar fler anställda i vården (20 procent), i skolan (22 procent) och i äldreomsorgen (14 procent). Bara 2 procent vill att pengarna ska gå till avdrag för hushållsnära tjänster. Inte heller här är jag förvånad.

Gammelmedia på detta:
SvD , DN , Aftonbladet

Krassman, In Your Face

Inga kommentarer: