onsdag, mars 31, 2010

Norges sak är vår

Norge som lagstiftat om kvotering i bolagstyrelser lyckades, trots motsåndares farhågorna om minskad kompetens, höja styrelsernas utbildningsnivå genom kvotering. Norge har gått från att 2002 inte ha en enda kvinna i styrelserna för 77 procent av de ledande bolagen till att några år senare vara världsledande i jämställdhet i näringslivet, frågan är när Sverige skall ta upp kampen med på området och inse att Norges sak är vår.

För 2009 kan vi notera 24 procent kvinnlig representantation i börsbolagens styrelser, de uppskattade siffrorna för 2010 visar på en liten ökning med två procent till 26 procent. Ett resultat som bara kan ses som otillräckligt med tanke på att debatten troligtvis aldrig varit mer aktuell än nu. Den rödgröna oppositionen är klar i sin hållning och kommer likt Norge att införa lag om könskvotering i bolagsstyrelser. Moderaterna har antytt en kursändring i frågan men att leverara är dock något annat.

Detta finns att läsa på webben kring Moderaternas syn på ämnet. "Om börsbolagen ändå inte fördubblat andelen kvinnor i styrelserna till 2014 kan det inte uteslutas att vi tvingas överväga ändringar i de regler som föreskriver vilken standard bolagsstyrelserna ska hålla". En text som knappast förpliktar åt något håll och att frågan är kontroversiell inom Moderaterna ärv äl ingen chock för någon. Reinfeldt har tonat ner frågan så mycket han orkar, men ståndpunkten finns lik för baskat med på partiets hemsida.

Moderaterna tror att politik är att tjata, och det verkar som att denna hållning i frågan kommer att skörda samma framgångar som Moderaterns inställning till bonuskulturen. Den har det ju tjatas om ett bra tag nu, istället för att lagstifta på området som man till exempel gjort i USA. Skall man ta sig an "gubbväldet" som dominerar i bolagstyrelserna så krävs det att man vill och vågar att genomföra, i vårt grannland både vill och vågar man de styrande politikerna. Men i Sverige är det lite andra tongångar.

Gammelmedia på detta:
DN , DN2 , SvD , DN3

Krassman, In Your Face

1 kommentar:

totte sa...

å det är straffbart att kvotera in män och invandrare i utbildningar vid lika meriter(öka möjligheten marginellt för den underrepresenterade gruppen) men helt ok att kvotera in kvinnor i styrelser utan meriter för att ha jämn könsfördelning?
är inte det könsdiskriminering?
En röst på rött = en röst på minskad jämställdhet? När hände det här? trodde det skulle vara tvärtom?