tisdag, mars 16, 2010

Den misslyckade jobbpolitiken

Sedan 2006, när den borgerliga regeringen tillträdde har antalet arbetslösa blivit 100 000 fler och sysselsättningen – mätt som andel - har minskat med motsvarande 100 000 personer, allt enligt SCB. Antalet arbetslösa i Stockholms län har nästan fördubblats de senaste två åren. Värst drabbade är unga och invandrare trots att Stockholm är att se som en vinnare i krisens Sverige.

Men trots att Stockholm klassas som en vinnare betyder inte att krisen gått obemärkt förbi. Sedan februari 2008 har antalet arbetslösa i Stockholms län nästan fördubblats. I februari i år var 67.900 stockholmare inskriva på arbetsförmedlingen. Som alltid i en lågkonjunktur är det unga och invandrare som drabbats hårdast. För två år sedan var 3.900 personer mellan 18 och 24 år antingen öppet arbetslösa eller delaktiga i något program. Nu har siffran stigit till 9.700 personer.

Även om det nu kommer positiva signaler från näringslivet så kan det dröja år innan de förlorade jobben kommer tillbaka. Torbjörn Israelsson som är analytiker på Arbetsförmedlingen vittnar dock om att det dröjer innan vi ser någon ljusning för arbetslöshetens siffror. -Samtidigt som de privata företagen kan skönja en uppgång kommer vi att se nya sparåtgärder inom kommunsektorn. Här har vi inte nått botten än, säger Torbjörn.

Den borgerliga jobbpolitiken som mestadels präglats av passivitet och felaktigt utformade åtgärder har kostat mycket. Om man räknar som Moderaterna själva gjorde i valrörelsen när det gäller utanförskapet så är det nu 70 000 personer fler än vid valet 2006. Bar det senaste året har antalet anställda i välfärden blivit 25 000 färre. Frågan som alla skall ställa sig på valdagen den 19:e september är om man vill ha mer av samma politik eller fler jobb istället.

Gammelmedia på detta:
DN , DN2

Nymedia på detta:
Ett hjärta rött , Trollhare , Kommunisternas blogg , Lasses blogg

Krassman, In Your Face

2 kommentarer:

Josefin sa...

Hur ska jag som ung kvinna och ny examinerad akademiker hålla hoppet uppe om framtiden? Inte nog med att aretsmarknaden redan är mans fokuserad utan nu är den dyster också. Jag vill arbeta men får inte chansen. Vad har du för tips till mig??

Nicke Nyfiken sa...

Du glömmer det lilla faktum att ungdomsarbetslösheten var högre innan 2006 - trots S styre och högkonjunktur. Men det borde du ju göra eftersom mycket av dina siffror ät tagna ur luften, friserade och tillrättalagda.

Tittar man på följnade:
http://www.ida.liu.se/~732G22/gr2.doc
ser man att arbetslösheten de facto nådde en topp under 2003/2004 då S satt vid makten.

Att som du Krassman komma med påstående som uppenbarligen är förvanskningar av sanningen visar väl bara på S desperation och insikt i att de ensidiga spelet med arbetskortet håller på att gå åt pipsvängen.