tisdag, mars 23, 2010

Gymnasieskola i framkant

Idag så hade undertecknad tillsammans med övriga oppositionen i utbildningsnämnden samt oppositionsrådet, Elisabeth Björk, en artikel publicerad i Norrtelje Tidning. Artikeln finns publicerad här , och ni hittar den nedan i sin helhet.

--------------------------------------------------------------------
Vi från oppositionen vill ha en gymnasieskola som ligger i framkant, en gymnasieskola som ger kunskaper för livet. Vi vill ha en gymnasieskola där personal och elever känner sig delaktiga i utvecklingen.

Vi från oppositionen vill ha en gymnasieskola som ligger i framkant, en gymnasieskola som ger kunskaper för livet. Vi vill ha en gymnasieskola där personal och elever känner sig delaktiga i utvecklingen. Gymnasieskolans framtida utmaningar ska vi möta tillsammans, för att göra skolan till en attraktiv och spännande plats för pedagoger, elever och föräldrar.
I NT den 5 mars undrar Jonas Gustafsson om byråkratin styr skolpolitiken i Norrtälje kommun. Vi som representerar oppositionen har ställt oss samma frågor som Gustafsson, och delar hans analys. De politiska visionerna och diskussionerna som tidigare förekommit på nämndens möten är som bortblåsta och den borgerliga majoriteten uppvisar en tämligen passiv hållning till verksamheten.

Vi är beredda att styrka Jonas Gustafssons teser. Vi konstaterar att förvaltningsledningen är den dominerande kraften, och ser att politikerna i den styrande majoriteten tycks sakna styrka, vilja och ambitioner för gymnasieskolan. Visioner och planer levereras av förvaltningen och beslutas av politikerna. Självklart ska det vara tvärtom.

I november i fjol presenterade Sveriges kommuner och landsting sina öppna jämförelser över gymnasieskolan i Sverige. Norrtälje kommun hade då klättrat några placeringar, men det var en klen tröst. Precis som förra året ligger Norrtälje kommun bland de sämsta 25 procenten av landets kommuner.

Vi ser med stor oro på utvecklingen av gymnasieskolan i Norrtälje. Inte ens de bästa rektorer och pedagoger kan lyckas att nå högsta kvalitet när verksamheten är underbudgeterad. Genom att tilldela sparkrav har rektorerna tvingats till åtgärder som uppsägning av både administrativa och pedagogiska tjänster.


Vi från oppositionen har konsekvent satsat mer än den borgerliga majoriteten på gymnasieskolan i våra budgetalternativ. Vi inser att vi måste våga investera för att vision ska bli verklighet. Men vi håller med Jonas Gustafsson om att det mest avgörande för vår gymnasieskola är att det finns visioner och ambitioner.

Vi vill se en gymnasieskola där de dagliga besluten fattas så nära eleverna och verksamheten som möjligt och inte i kommunhuset. Vi är bekymrade över vilka effekter den nuvarande majoritetens passiva förvaltning av verksamheten får för dem som befinner sig i verksamheten. De borgerliga visionerna för morgondagens moderna gymnasieskola lyser med sin frånvaro.

En modern utbildning handlar för oss om tydliga kunskapsmål och uppföljning. Vi har en övertygelse om att alla vill och kan lära. Vi vill ge alla elever lika chanser att utvecklas och vet att det innebär resurser efter behov. I en miljö där alla respekterar varandra ser vi att studiero och trygghet ökar. Vi ser också att det pedagogiska ledarskapet i skolan och i klassrummet är avgörande för kvaliteten i gymnasieskolan.

Vi vill tillsammans med elever och pedagoger skapa förutsättningar för en möjligheternas gymnasieskola. Vi tror inte att man kan kommendera fram högre betyg. Vi tror att man genom ett förbättrat elev- och personalinflytande kan få ett bättre arbetsklimat. Deras kunskap och erfarenheter från vardagen i skolan måste tas tillvara när vi skapar möjligheternas gymnasieskola.

--------------------------------------------------------------------

Krassman, In Your Face

Inga kommentarer: