torsdag, mars 18, 2010

Två bilder om jobbfiaskot

Idag så publicerar både Schlingmann och Sahlin var sin artikel. Per Schlingmann för Moderaterna gör sin analys om orsakerna till arbetslösheten i landet. Hans analys är att företagen sviker landets arbetslösa. Schlingmann menar att höstens val är viktigt. Schlingmanns gör gällande i sin artikel att det står en fortsatt arbetslinje mot en återgång till bidragslinjen. Han menar alltså på fullaste allvar att Moderaterna i detta fall skulle stå för arbetslinjen.

När det gäller ett ökat bidragsberoendet så kan vi väl bara konstatera att arbetslösheten har ökat med 120 000 personer sedan 2006 och att Socialbidragen ökat i 90 procent av Sveriges kommuner det senaste året. Schlingmann väljer att ta upp de två borgerliga flaggskeppen när det gäller att arbetsmarknadspolitiken, nystarts -och instegs jobben. Båda två att se som inget annat än fiaskon som gång efter annan har reformerats och nylanserats. Schlingmann är dock helt övertygad om att näringslivet kan vara en bidragande faktor till en positiv samhällsutveckling och målar en strålande framtid i ljusa färger. Lösningar på dagens problem lyser dock med sin frånvaro.

Mona Sahlin i sin tur väljer en annan igång än att kasta skit på företagen, hon visar på ansvaret som politiken har för att ge företagen förutsättningar för att anställa och vända de negativa trenden när det gäller ungdomsarbetslösheten. Detta i ett antal konkreta åtgärder:

• Vi föreslår 100 000 nya jobb och utbildningsplatser varav 26 000 utbildningsplatser riktade direkt till unga.

• Vi vill införa en ”första dagen garanti” mot ungdomsarbetslöshet. Unga arbetslösa ska direkt få en insats som leder vidare.

• Vi vill investera i lärlingsplatser och traineeplatser i välfärden.

• Vi vill ta bort arbetsgivaravgiften för arbetsgivare som anställer en arbetslös ungdom och införa ett första-jobbetavdrag för dem som anställer långtids­arbetslösa ungdomar.

Mona Sahlin skriver följande om den borgerliga regeringens jobbfiasko: "Regeringens bidragslinje måste bytas mot en utbildningslinje. Vi vet att utbildning ger jobb och att jobb ger tillväxt. Sverige behöver konkurrera med kunskap istället för med låga löner för att kunna hävda sig i den globala konkurrensen. Vi vill att hälften av Sveriges unga ska ha påbörjat högskoleutbildning innan de fyllt 26 år och utbildningssystemet måste bli bättre på att förmedla jobb och kontakter."

Jämför man dessa två artiklar så målar dom en bra bild av skillnaderna i politiken, vilket parti som har förslag på att skapa nya jobb och vilka som vill tala om allt annat än det som idag är Sveriges verklighet. Schlingmanns artikel är en beskrivning av ett önskeläge, men politiken för att förändra det nuvarande läget som vi befinner oss i har han inte. Jag bara undrar när Schlingmanns ord skall övergå till handling. En sådan typ av handling som Mona Sahlin ger prov på. Inte är det konstigt att det är Socialdemokraterna som har högst trovärdighet när det gäller jobben och arbetslösheten hos opinionen.

Gammelmedia på detta:
Expressen
, SvD , SVD2

Nymedia på detta:
Claes Krantz , S-buzz , Martin Moberg , Ulrika Falk , Jytte Guteland , Annarkia , Röda Berget , Fredrik Petersson , Eva-Lena Jansson , HBT-Sossen , Peter Andersson ,


Krassman, In Your Face

1 kommentar:

Christian Swärd sa...

Arbetskraftsutbudet ökar kraftigt
Om man gör en prognos, fem år framåt, över arbetskraften vid nettoinvandring 0 visar det sig att arbetskraften är konstant. Detta betyder att de som är födda runt 1990 täcker 40-talisternas uttåg från arbetsmarknaden
Det troliga är att arbetskraften ökar med 60.000/år ( 30.000 fler vuxna invandrare och 30.000 färre förtidspensionärer)
Sysselsättningen är nu tämligen konstant och alla förstår att om detta fortsätter kan det hela sluta med massarbetslöshet
För att arbetslösheten skall vara konstant krävs att sysselsättningen ökar med 60.000/år. Det finns ingen statistik, som visar att detta är möjligt med nuvarande politik,borgerlig eller socialistisk. Många heliga kor måste slaktas i framtiden. Vilka kommer socialdemokraterna att slakta
Mona Sahlin säger att hon kan skapa 100.000 nya jobb.Frågan blir då var,när och hur. Det duger inte att bara slänga ut en siffra