måndag, mars 08, 2010

Right on Amnesty

Amnesty International ger det svenska jämställdheten högt betyg och skriver att jämställdheten i Sverige ligger på en "imponerande nivå", men den förefaller att göra halt vid tröskeln till hemmet. Alldeles för lite görs av myndigheterna i Sverige och övriga nordiska länder för att förebygga våldtäkter och andra sexuella övergrepp på kvinnor.

Personerna på bilden har allt med texten att göra...

Vi är till synes i gott sällskap med att brottas med denna problematik men det är en klen tröst, och en lika klen ursäkt. Det förebyggande arbetet är avgörande för jämställdheten i vårt samhälle oavsett vilka grupper och vilken fråga det gäller. Främlingsfientlighet och rasism, jämställdhet mellan könen och mellan olika kulturer och religioner. Det är många frågor som debatteras vilt men när det kommer till det egna hemmet blir det mer komplicerat.

Mäns våld mot kvinnor, kvinnors våld mot män, våld i samkönade relationer eller hedersrelaterat våld är alla bevis på att vi inte lever i ett jämställt samhälle. Det kan till och med gälla fördelningen av föräldraförsäkringen som gärna diskuteras offentligt, men frågeställningen blir en annan när det kommer till kritan. 2005 konstaterade den förra regeringens utredare av försäkringen att var tredje pappa vill vara hemma mer – men fick inte för mamman. Det är inte bara kraven från jobbet eller lånen på villan som hindrar svenska män från att vara pappalediga, det är dessutom mammorna.

Det faktum att föräldrar som delar mer lika på föräldraledigheten skiljer sig i mindre utsträckning understryker kopplingen på ett bra sätt tycker jag. Men att ta den diskussionen är tuff, det vet jag av egen erfarenhet. Förändring tar tid och med tanke på hur tufft det kan vara med jämställdheten när det väl skall hanteras vid "köksbordet" så behöver politiken ta initiativ till en förbättrad jämställdhet, inte lägga sig platt eller till och med försämra det som gjort hittills genom att inte vilja eller våga stå för en samhällsförändring utan hela tiden hänvisa till marknaden eller utslitna valfrihetsargument.

Gammelmedia på detta:
DN , SvD ,

Nymedia på detta:

Kent Persson , Havanna Star , Cattas lilla värld , Maria Ferm , Tokmoderaten , Annarkia , Back Nilsson
, Trollhare , Trollhare2

Krassman, In Your Face

Inga kommentarer: