torsdag, januari 28, 2010

En hjärtefråga för Centerpartiet?

Läser både hos Johan Westerholm och Alliansfritt att Maud Olofsson får möjlighet att åter fokusera på sin hjärtefråga, jobb och företagande. Det har nämligen visat sig att ett av de mycket omtalade vallöftena från den borgerliga alliansen håller på att brinna inne. Det gäller reformerna som skulle minska företagens administrativa kostnader med en fjärdedel. Regelrådet, som gjort granskningen, riktar sin kritik mot att det inte finns tillräckligt genomarbetade konsekvensanalyser, om några alls. I vissa fall skulle förenklingarna leda till fördyringar för den enskilde företagaren. Det skall bli spännande att se vad Maud Olofsson gör med detta, som är deras hjärtefråga. 

Nymedia på detta:
Peter Högberg

Inga kommentarer: