torsdag, januari 21, 2010

Ökning, trots vårdnadsbidraget

År 2000 tog papporna i genomsnitt ut 24 dagar med föräldrapenning. Sedan har det ökat sakta och slutade förra året på 34 dagar när det gäller de yngre barnen, 0-2 år. Allt detta enligt Försäkringskassans nya statistik. När det gäller de äldre barnen, 2–8-år, är ökningen mindre. Från 13 uttagna dagar i genomsnitt under 2000 till 15 i fjol. Resultatet för 2009 slutade därmed på 22,3 procent, vilket är en välkommen ökning med 0,8 procent. Ökningen förklaras delvis av att den andra öronmärkta pappamånaden började gälla för barn födda 2002 och senare. Mellan 2002 och 2003 var ökningen 1,7 procent vilket alltså fortfarande håller siffrona uppe.

Detta betyder att med reformer som den och rådande ökningstakt som nu är så har vi en jämställd föräldraförsäkring 2034, enligt Försäkringskassans beräkningar. Hade dessutom inte den borgerliga regeringen infört vårdnadsbidraget så hade siffrorna med all säkerhet sett bättre ut. Det är ännu för tidigt att utvärdera vårdnadbidragets effekter och den jämställdhetsbonus som genomfördes 2008 enligt  Försäkringskassan. Dock tror jag att det faktum att det är en majoritet av kvinnor som stannar hemma på vårdnadsbidraget bör naturligtvis hålla ökningstakten nere och motverka de positiva effekten som den införda pappamånaden har.

Det är ju tur att vårdnadsbidraget är ett sådant fiasko som det verkligen är. Det finns än så länge ingen samlad statistik över hur många hushåll som får vårdnadsbidrag, men en rundringning till 20 kommuner som TT gjort visar att det i hälften av kommunerna är mindre än fyra procent av föräldrarna som utnyttjar bidraget. Regeringen hade räknat med att omkring 15 procent av småbarnsfamiljerna skulle utnyttja bidraget. Vi kan alltså konstatera att den borgerliga regeringens kalkyler spruckigt ännu en gång. Känns tryggt att Göran Hägglund och KD inte insett att deras poltik floppat och talar nu om att försöka få med sig de övriga inom den borgerliga alliansen att höja vårdnadsbidraget från dagens 3000 kronor i månaden. Det verkar ju dock som att "verklighetens folk" prioriterar annat än detta.

Gammelmedia på detta:
DN , DN2 , Expressen , SvD , SvD2 , DN3 , DN4


Nymedia på detta:
Alltid rött alltid rätt , Pappapersson , Mina tankar om vardagliga ting , Tysta tankar , Nathalie Sundesten Landin , Fredrik Olovsson , Röda Lund , Pelle Billing

Krassman, In Your Face