söndag, januari 10, 2010

Självmordsturismen missbrukas

Politiken i Schweiz skärper nu lagarna kring de läkarassisterade självmorden som utförs på kliniken Dignitas utanför Zürich. De senaste åren har antalet människor som rest till Schweiz för att få hjälp att dö hos ökat kraftigt, och i takt med det även kritiken och protesterna. En del av kritiken är att självmorden sker alltför lättvindigt. Många som söker assisterat självmord är inte dödssjuka eller befinner sig inte i livets slutskede, utan kroniskt sjuka eller livströtta. I vissa fall har det även handlat om psykiskt sjuka människor.

Schweiz justitieminister presenterade i slutet av oktober två lagförslag som ska läggas fram under våren. Enligt det ena ska lagen skärpas. Människor som söker assisterat självmord måste genomgå undersökningar med två olika läkare som konstaterar att patienten är dödssjuk, samt en psykolog som kan intyga att självmordskandidaten är vid sina sinnens fulla bruk. Kroniskt sjuka och människor som lider av livsleda eller psykiska besvär ska inte längre få hjälp att dö. Enligt det andra förslaget ska assisterat självmord förbjudas helt.

Kliniken Dignitas kommer allt som oftast upp i debatten kring aktiv dödshjälp, jag har dock aldrig fått den bilden som nu presenteras av verksamheten. Jag är stark motståndare till aktiv dödshjälp och är av uppfattningen att den passiva dödshjälp som sker inom vården varje dag i Sverige är fult tillräcklig. Tar man steget och börjar tillåta ett påskyndande av döden inom sjukvården så tycker jag att vi befinner vi oss på ett sluttande plan. De nya etiska riktlinjerna när det gäller den palliativa vården i Sverige tycker jag är bra. Det är en stor skillnad på att öka patienternas självbestämmande i det sista skedet av livet och genomföra ett läkarassisterat självmord. Det är bra att nu även tar den diskussionen i Schweiz, ett av tre länder i Europa som idag tillåter läkarassisterat självmord.

Gammelmedia på detta:
SvDSvD2 , SvD3Nymedia på detta:
Kent Persson , Alltid rött alltid rätt , Nonicocalolasos , Lizzie´s vardag 


Krassman, In Your Face

Inga kommentarer: