torsdag, januari 14, 2010

Vadå blockerat en saklig debatt?

Opinionsläget för Euron i Sverige är positivt. Den senaste mätningen som gjordes den 15/12-209 visade att om det vore folkomröstning då skulle 44 procent rösta ja, och 42 procent rösta nej, allt enligt SCB. Cirka 14 procent uppgav att de inte vet. Skillnaden mellan ja och nej var dock inte statistiskt säkerställd. Det finns dock en stor skillnad mellan män och kvinnor som jag inte kan sätta fingret på orsaken till..Av männen vill 50,3 procent ha euron medan 38,4 inte vill det. Bland kvinnor är det precis tvärtom. Betydligt fler kvinnor, 45,6 procent, vill inte ha euron, medan 37,2 procent vill det.

 Idag så vittnar de borgerliga partierna, genom DN, att man precis som i kärnkraftsfrågan att de inte går i takt med varandra. Folkpartiet har sedan tidigare deklarerat att man vill ha en ny folkomröstning kring Euron 2011. De övriga tre partierna väljer nu att försöka förhala Folkpartiets forcerande. Man skriver nämligen att men vill "utreda" frågan och genom att analysera eurosamarbetet och hur Sverige klarat sig utanför gemenskapen. 

Tycker det känns lite väl övermaga av de tre skribenterna att använda brösttoner som "vi vågar och vill ta tag i eurofrågan", när alla vet att Sverige inte har något undantag förhandlat med EU att stå utanför det tredje och sista steget i den Ekonomiska Monetära Unionen och införa Euron som valuta. Här handlar det inte om vilja och mod i första hand, det handlar faktiskt om måste. Uppenbart är att att de övriga borgerliga partierna tycker att Europafantomerna i Folkpartiet har för bråttom i frågan. Självklart skall vi införa Euron i Sverige, men har krisen verkligen givit besked på att tiden för en ny folkomröstning är 2011, eller att Sveriges situation utanför Eurosamarbetet har förändrats så markant att frågan behöver utredas ännu mer. Skribenterna upprepar gång efter gång att mycket har hänt sedan 2003, men vad som har hänt beskriver dom dock aldrig.
De effekter som nämns av utanförskapet från Euron är inget nytt, de kände vi redan till 2003. 

Jag var aktiv för ett ja till Euron 2003, och jag är fortfarande en brinnande kämpe för att införa valutan. Ett införande av Euron är bara en tidsfråga. Artikeln i DN håller tycker jag en snygg linje, ända till slutet där valåret 2010 gör sig gällande. Jag kan inte sluta att förundras över att de tre skribenterna inte kan dra sig för att kasta lite skit på Socialdemokraternas partiordförande Mona Sahlin, inte ens i en fråga som denna. De menar nämligen att eftersom Socialdemokraterna inte förespråkar en folkomröstning under den kommande mandatperioden, vilket det borgerliga blocket inte heller gör i dagsläget, så har hon blockerat en saklig debatt i en viktig fråga. Ni får faktiskt ursäkta mig en smula, men vad fan är det för jävla skitprat. Tycker gott den borgerliga alliansen kan bilda sig en egen uppfattning innan den pekar finger och begär att andra skall ha en åsikt om deras. Gör gärna en utredning ni, återkom sedan när ni har en uppfattning.

Gammelmedia på detta:
DN  , SvD , Aftonbladet  


Nymedia på detta:
JohanWesterholm , Peter Andersson , Röda Berget , Alliansfritt Sverige , Kent Persson , Meeri Wasberg , Makthavare , Eurobloggen , Anna Kinberg Batra

Krassman, In Your Face

4 kommentarer:

Erik Gertkvist sa...

"Här handlar det inte om vilja och mod i första hand, det handlar faktiskt om måste."

Med tanke på att nästan alla länder som infört euron samtidigt bryter mot reglerna om budgetunderskott och statsskuld finns det inget "måste" kring EMU-samarbetet, utan det står deltagande länder fritt att strunta i valfria delar av samarbetet.

Det finns naturligtvis en möjlighet att Frankrike och Italien kastats ut ur EMU-samarbetet pga sina konsekventa brott utan att jag upptäckt det. Men om så inte skett har jag rätt och bloggaren fel.

Nemokrati sa...

Man tror man befinner sig i en mardröm när man läser det här. Tvångsupprepningen av det förflutna är verkligen total. Man undrar om ni med vett och vilja vill krascha Sverige? Tyskland befinner sig i den värsta nedgången sen 1932. Tar ni inte in någon information? Ekonomiska experter har enigt sagt att det är Sveriges smala lycka att man ligger utanför eurosamarbetet. När euroländerna införde euron rusade priserna i höjden. Euroländerna är skuldsatta över taknocken, Italien 105% av BNP, England, Tyskland, Frankrike uppåt 70 %, Grekland 99 % och flera andra euroländer skyhögt – Spanien, Portugal osv. För att inte tala om den ekonomiska situationen i det forna östblocket. Medan Sverige har en på 38 %. I Grekland hotar konkurs. Och nu – Tyskland. När tysk export rasar, då rasar euron. Förstår ni inte det? Euron håller inte som efterträdare till dollarn, med den skuldbilden. Guldpriset rusar i höjden. Detta är verkligen verklighetsförnekelse av mycket svårartat slag och många blir de som kommer att få lida extremt svårt ifall euron införs i Sverige. Det är massarbetslöshet, euron är på väg att falla. Fattar inte ni någonting.

Tobias sa...

Nemokrati: Vilket fullstandigt skitsnack. Du kan ju inte binda Euron till statsskulden seriost. Sen de flesta lander inforde Euron ar deras statsskulder i forhallande till BNP lagre.

I stora hel ligger de utanfor och dom som ar med lika hogt. Vilket snarare bevisar att de flesta skiter i att betala tillbaka.

Att du namnger England ar ganska knasigt pa mer an ett satt. For det forsta har England Pund som valuta och det ar inte Englands statsskuld utan Storbritanniens...

Belgiens statsskuld ligger tom 25 % under dar det var forut. Men Gordon Brown visar att det finns andra satt att bygga statsskulder, som att sanka skatterna och oka den till 80 %.

Det finns inget samband bland dom pa andra sidan EMU heller.

Jag ar for ovrigt skeptisk till EMU. Men jag ser inte hur det ar battre att sta utanfor EMU heller.

Dom flesta som foljt nyhetsbevakningen av lagkonjunkturen vet att den berodde pa bostadslan i USA, an pa EMU. Snarare finns det mer orsak att kritisera den globaliserade ekonomin.

Det finns alltid ekonomiska experter som sager nagot, om det praglas av deras egna varldssyn ar mer troligt an att dom har ratt. Det gar alltid att hitta nagon som sager tvartom.

Guldpriset rusar alltid i hojden i kristider. Det ar ingenting nytt.

Dra den om apokalypsens ryttare ocksa.

Krassman sa...

@Gertkvist
Det "måstet" som jag syftar till Gertkvist är att Sverige inte har något undantag fråan att stå utanför Euron och det sista steget i EMU.

Tanken med samarbetet är att det skall fungera, man är alltså inte ute efter att straffa de länder som har svårt att leva upp till de ekonomiska kriterierna som EMU har, och som Sverige redan följer.

Jag skriver om Sveriges införande av Euron, inte om de kriterierna som Sverige under ett antal år. Sedan måste jag påmina om att frågan om nationernas statsskuld inte är ett föremål för EU att hantera.

I förhandlingarna om EMU enades EU-länderna om att ställa krav på ekonomisk samstämmighet på de länder som ska ingå i valutaunionen. Resultatet blev de så kallade konvergenskriterierna, som har fyra huvudsyften:

* Stabila priser
* Sunda offentliga finanser
* Stabil växelkurs
* Låga räntor

Kommissionen och Europeiska centralbanken (ECB) granskar hur länderna uppfyller kraven minst en gång vartannat år eller på begäran av ett medlemsland som vill införa euron.

Frågan om budgetunderskott är alltså inte föremål för Stabilitetspakten eller EMU.

Stabilitetspakten gäller för samtliga EU-länder. Länder utanför valutaunionen med alltför stora underskott kan dock inte bli föremål för förelägganden. De kan inte heller få böter.

Läs på ämnet bättre så kommer du oxå ha rätt i framtiden.

@Nemokrati
Att jämföra Sverige med andra länder som du gör är inte korrekt. Ett införande av Eurons i Sverige har knappast att göra med de effekter och statsskulder som du skriver om.

@Tobias
Mycket nyanserat och bra skrivet Tobias. Jag röstade mot EU men är en aktiv röst för Euron. Sverige har inget undantag för att inte införa valutan och det är för oss det tredje och sista steget i EMU medlemskapet. Jag kan se att det finns små fördelar för Sverige att vara med, men jag ser inga fördelar alls med att stå utanför helt enkelt.