måndag, januari 25, 2010

Knappt värt mödan att skiva om

Det är faktiskt så jag känner, och det gör säkert Wanja Lundby-Wedin också. Hennes artikel i SvD är närmast in på överflödig, men pekar på en sak. Den borgerliga desperationen. Centerpartiet förslag om att privatisera Arbetsförmedlingen kommer efter ett försök genomfört i tre län under 2007 - 2008. Deras initiativ  bäddar för att  den borgerliga alliansen kommer göra ytterligare ett hastverk till lagförslag. Detta för att flytta fokus från avsaknaden av en jobbskapande politik till förmån för att tala driftsform.  

Wanja pekar på en rad luckor i det borgerliga resonemanget och det känns som att detta förslag som nu lämnats till en av alliansens beredningsgrupper förhoppningsvis kommer att hamna i det runda arkivet innan mer analyser på det försöket som gjorts levererats. Så här skriver hon bland annat: Med en nationell platsbank, likt den Arbetsförmedlingen tillhandahåller i dagsläget, är det mer troligt att en arbetssökande får kännedom om alla lediga jobb i landet. En uppsplittrad platsannonsering, hos flera kompletterande aktörer, kan göra det svårare för arbetslösa att få överblick över alla lediga jobb.

Försöksverksamheten visar inte på att det skulle vara någon skillnad för de arbetssökande i möjligheter till jobb oavsett om man vänder sig till en privat eller en offentlig arbetsförmedling. Resultatet av verksamheten måste vara det viktigaste, inte driftsformen. Det borgerliga förslaget är inget annat än en "matt flykt" för att använde en kär gammal brottarterm. Ett tips till borgerliga politiker som vill tala driftsformen för Arbetsförmedlingen än dess uppdrag och utmaningar är att läsa rapporten som IFAU gjort. Syftet med att använda kompletterande aktörer är att förbättra matchningen på arbetsmarknaden. Men rapporten pekar på att finns det bra mycket mer att fundera på kring detta, precis som Wanja Lundby-Wedin gör.

Gammelmedia på detta:
SvD

Krassman, In Your Face

Inga kommentarer: