fredag, januari 08, 2010

Terminator utsedd

Den formella avvecklingen av Saab har inletts, en likvidator/terminator har utsetts efter beslut av GM. Det kan bara tolkas som att Spyker och de övriga intressenterna som budat på SAAB in i det sista ännu inte lyckats ro i land någon affär med GM. Utgångsläget har i och med detta förvärrat för budgivarna. Vi har de gångna veckan fått ta del av spekulationer kring nya bud och tidsfrister men nu är det alltså klart av den formella avvecklingen av SAAB är påbörjad. I dagsläget har GM fått totalt fyra bud på SAAB.


Hade GM verkligen varit intresserade av en affär så hade man aldrig gått så långt i nedläggningen så man hade utsett en terminator för bolaget. Man borde ju i alla fall tagit sig tiden att granska de bud som har kommit in i denna elfte timma för att se om en affär hade varit möjlig. IF-Metalls ordförande Stefan Löfven skriver i ett pressmeddelande följande: "Agerandet från GM:s sida stämmer inte överens med de signaler vi nyligen fått från företaget om att man verkligen vill sälja Saab och seriöst ska överväga de bud som kommit in".

Jag vet inte hur många gånger jag skrivit att jag hopas att det kommer lösa sig ändå för SAAB, men att jag har mina tvivel, så nu slutar jag. Jag tror SAAB:s ödet är beseglat och någon försäljning av SAAB inte kommer att ske. Nu handlar det om att försöka finna lösningar och möjligheter på det tuffa uppdrag som väntar fackliga organisationer, underleverantörer, stat, kommun och region.   

IF Metall i Norra Älvsborg har gjort en sammanställning av sina medlemmar och konstaterar att drygt tvåtusen IF Metall-medlemmar hotas av uppsägning i tjugofem företag som finns från Värmlandsgränsen till Trollhättan. Tillväxtverket räknar dock med att 4500 personer, utöver de 3500 saabanställda, kan bli uppsagda. Nu riktas ljuset åter mot Maud Olofsson och statssekreterare Jöran Hägglund. Jag hoppas att dom är väl rustade för efterdyningarna av SAABs nedläggning kan gott och väl vara en fråga som avgöra valet 2010.


Gammelmedia på detta:
DN , SvD , Aftonbladet , Xpressen

Nymedia på detta:
Claes Krantz , Kjellberg , Högberg , Peter SwedenmarkRöda Malmö  , Norah4you 


Krassman, In Your Face

Inga kommentarer: