onsdag, januari 13, 2010

Husmark Pehrsson effekten?

Idag så presenterade Inspektionen för socialförsäkringen sin första utredning av den borgerliga regeringen beslutade rehabiliteringskedjan. Det är detta system som från den 1/1-2010 gjorde att 17 000 personer kickades ut från sjukförsäkringen. De som arbetsförmåga skall beredas möjlighet för jobb, tanken är att 60 000 personer ska slussas ut från tillfällig förtidspension och sjukskrivning till arbetsmarknaden.

De nyfikne ställer sig naturligtvis frågan över vilka effekter rehabiliteringskedjan nu haft, förutom att den sänkt förtroendet för Cristina Husmark Pehrson som en gråsten i Östersjön. Totalt innebär reformen att sjukskrivningstiderna reducerades med i genomsnitt 0,35 dagar, eller närmare 0,4 procent, över den här 28 veckor långa uppföljningsperioden som rapporten täcker. I rapporten kan jag dock skönja en viss form av effektsökeri. Man skriver följande i rapporten: "En beräkning av den totala effekten bör emellertid också beakta att reformen kan ha haft, och kan få, positiva effekter via färre sjukskrivningar."

Detta är som sagt den första rapporten gällande denna rehabiliteringskedja och framtida effekter kommer naturligtvis att lyftas. Det är cirka 3-4 000 personer som nu kommer att utförsäkras från sjukförsäkringen varje månad i det avlånga landet Falukorv. Inspektionen för socialförsäkringen är mins sagt försiktiga i sina analyser för framtiden. "Sammanfattningsvis kan rehabiliteringskedjan förväntas leda till minskad sjukfrånvaro. Som resultaten i denna studie antyder är det sannolikt individer som har något bättre hälsa och förankring på arbetsmarknaden som påverkas av att tidsgränserna har införts.", skriv det i rapporten.

Jag hoppas att den borgerliga regeringen och Christina Husmark Pehrsson är nöjd över effekterna, och det som detta kostar. Att de tycker att en massiva opinion och floder av vittnesmål i media kring de som nu påverkas är värt att riskera regeringsmakten med. Otaliga personer tvingas nu att lämna sitt deltidsarbete för att ställas mot den öppna arbetsmarknaden och ta ett heltidsarbete. Sverige kan bättre, och de som inte kan arbete heltid är värd bra mycket bättre. Jag vill återigen påminna om syftet med de nya sjukskrivningsreglerna, att skapa utrymme för att sänka skatterna.

Gammlemedia på detta:
Aftonbladet , SvD , Aftonbladet2 , DNNymedia på detta:
Blaj & SjabbelSilvertörne , Högbergs tankar , By á bladet , Edvin Ala(M) , Kent Persson


Krassman, In Your Face

3 kommentarer:

Anonym sa...

Nja. Avsikten är ju att inte betala ut sjukersättning till de som kan arbeta och därmed spara pengar åt oss (skattebetalare).
Inte kul för de som hellre lever på andra men det priset är nog ändå rätt att ta.

Maya sa...

Vänta nu - bara 17,000? Ni sossar och kommunister har ju brölat i två år om att 60,000 skulle sparkas ut på gatan och dö av svält och pest.

Nu blir det att 60,000 får rehabilitering istället!

Tänka sig. Den som gräver en grop för andra ramlar oftast själv däri. Att de där groparna är fyllda med sossar och kommunister är väl ingen förvånad över?

Kristian sa...

Kan tycka att man gjorde en alldeles för stor förändring av socialförsäkringen utan utreda vilka konskekvenserana skulle bli. Det bästa hade varit att gjort en blocköverskridande övernskommelse liknande den som gjordes när pensionsreformen genomfödes. Istället ville alliansen snabbt visa sig handlingskraftig och gjorde som man, sann högeranda, brukar göra sparkade på dem som redan låg ner.