onsdag, juni 16, 2010

Bidragen skenar i borgerliga Sverige

Under förra året ökade antalet hushåll som fick ekonomiskt bistånd (socialbidrag) enligt Socialstyrelsen. Omkring 11 miljarder kronor betalades ut under 2009 i socialbidrag av Sveriges kommuner. Antalet hushåll som fick ekonomiskt bistånd ökade till 237.000, drygt 22 000 fler än året innan och även i år har ökningen fortsatt. Under första kvartalet betalades det ut 8 procent mer socialbidrag än under samma period 2009.

Socialstyrelsen kan även konstatera i sina siffror att det är de unga som är den största gruppen. De unga mellan 18—29 år utgjorde 41 procent av socialbidragstagarna. Detta trots jobbgarantier, instegsjobb och nystarstjobb. Detta trots sänkta arbetsgivaravgifter för alla unga, sänkt skatt för de som arbetar och Sven-Otto Littorin berömda "lyftet" som skulle skapa närmare 130 000 praktikplatser. Dessa siffror bekräftar bara det som alla egentligen vet men som den borgerliga alliansen väljer att förneka. Utanförskapet ökar, och har så gjort sedan de tog makten 2006.

Gammelmedia på detta:
SvD / DN / Aftonbladet /

Nymedia på detta:
Skumrask /


Krassman / In Your Face

1 kommentar:

Hemlige sa...

Regeringen vill ju flytta alla utgifter från statens progressiva skatteskala till kommunernas platta skatt. På så sätt gynnas också de rika kommuner där regeringen har starkt stöd, vi kommer att få se ännu mera kostnader som flyttas över till kommunerna.