tisdag, juni 01, 2010

Hur mycket vill Centerpartiet höja bensinskatten?

Min ständiga fråga när det gäller Centerpartiets kritik mot vårt rödgröna förslag att höja benisnskatten är fortfarande i stora delar obesvarad. Jag har ställt tre frågor till de tio främsta politiska bloggran som Centerpartiet kan uppbringa, mailt till Centerpartiet centralt och nu även skrivit en artikel på ämnet. Länk till artikeln finns här, och nedan finner ni den i sin helhet.

----------------------------------------------------------
Vill Centerpartiet höja koldioxidskatten?

Centerpartiet är det parti som efter Socialdemokraterna bildat regering flest gånger i Sverige. Från att varit Sveriges största borgerliga parti har man krympt och ligger i dag farligt nära riksdagens fyraprocentsspärr.

Jag har min teori och jag tror att det kan ha att göra med att Centerns tidigare bondförnuft och miljöprofil ersatts med kärnkraftskramande och storstadsliberalism.
Partiets logotyp tycker jag tydligt markerar att Centern tappat det mesta av sin klorofyll. Den tidigare så mörkgröna fyrklövern har bleknat med tiden och är nu i bästa fall ljusgrön, och värsta fall vit med endast gröna kanter.

Den senaste frågan som stärker min teori är frågan om koldioxidskatten. Vi från oppositionen har presenterat en höjning av koldioxidskatten vilket skulle höja bensinpriset med totalt 49 öre de kommande två åren. Enligt Motormännens beräkningar kostar förslaget 600 kronor för en bilist som kör 1500 mil per år. Det är ett beslut som vi är villiga att ta för att uppnå miljömålen och höja ambitionerna på klimatområdet.

Centerpartiet med Maud Olofsson i spetsen gick i taket och var mycket kritiskt till förslaget: ”Det här drabbar landsbygden, basindustrin och skogsindustrin. Det är orättvist, ofärdigt och otillräckligt. De gör ingen skatteväxling, det är bara skattehöjningar som dessutom inte når upp till miljömålen”, sade Maud Olofsson till DN.

Centerns skattepolitiska arbetsgrupp har föreslagit en höjning av koldioxidskatten, men det är inget som Maud Olofsson varit villig att erkänna, trots att hon varit med och fattat beslutet. ”Jag har inte sagt det och det finns inget sådant stämmobeslut”, meddelade hon till Expressen. ”Det är ingen ståndpunkt som Centern har, utan bara en arbetsgrupp som lagt fram ett förslag”, meddelade hennes pressekreterare Frank Nilsson.

På Centerpartiets hemsida kan vi läsa att man vill ”Gradvis höja koldioxid-skatten till 2014, samt verka för en europeisk miniminivå för koldioxidskatt såväl som för införandet av en global miniminivå för koldioxidskatt”. Fram till 2014 vill Centerpartiet höja skatten med 39 öre, vilket motsvarar 105 öre per liter bensin.

Partistämman är Centerpartiets högsta beslutande organ och arrangeras vartannat år. Den förra gick av stapeln den 7-10 maj 2009. Enligt partiets stadgar är förtroenderådet ”det näst högsta beslutande organet” och består av partiordföranden och 50 ombud från distrikten samt representanter för syskonorganisationerna. Så som jag tolkar det så är det förtroenderådets beslut som gäller tills en stämma beslutar något annat.

Min tolkning blir att Maud Olofsson, som är ordförande för Centerpartiets förtroenderåd, står bakom de beslut som hon själv varit med och fattat. Med detta borde Centerpartiet bevisligen stå bakom förslaget att höja bensinpriset med 105 öre fram tills 2014, eftersom den skattepolitiska arbetsgruppens förslag antagits av förtroenderådet den 25:e november 2009.

Jag kan ju naturligtvis ha fel och därför ställer jag nu tre frågor till alla som kan känna sig manade och mogna uppgiften att svara mig, och även väljare som kan vara intresserade av att veta vad Centerpartiet avser att göra med koldioxidskatten om de vinner valet i höst. De tre frågorna är:

Vill Centerpartiet i dagsläget höja koldioxidskatten med 39 öre fram till 2014?

Är de beslut som förtroenderådet tar inte politiska ståndpunkter?

Kommer förtroenderådet att föreslå något annat till den kommande partistämman 2011?


Kristian Krassman (S)

1 kommentar:

Stefan Wikén sa...

Bra. Centerpartiet är inte längre det gamla Centerpartiet och detta med den höjda bensinskatten måste de ge tydliga besked.