onsdag, juni 09, 2010

Skillnaden på att snacka och att göra

Sven Otto Littorin är Sveriges arbetsmarknadsminister. Det är han som har haft ansvaret för den jobbskapande politiken under de gångna fyra åren som den borgerliga regeringen suttit vid makten. Resultatet av hans ansträngningar är vida kända och har närmast gjort nationen Europamästare i ungdomsarbetslöshet. En problem som statsminister Fredrik Reinfelt mer eller mindre försöka sopa under mattan, eller i alla fall valt att inte se för det misslyckande som det verkligen är.

Sedan valet 2006 har ungdomsarbetslösheten ökat med närmare 60 000 personer. Allt fler unga tvingas leva på socialbidrag. Fler unga möter stängda dörrar för utbildning när den borgerliga regeringen minskat utbyggnaden av högskolan och dragit in över en miljard kronor från Komvux. Trots alla vackra ord och dribblande med siffror från regeringen så är det idel felsatsningar, blygsamma projekt och passivitet som råder.

Idag så presenterar de rödgröna sitt "kontrakt för alla unga i Sverige" med fokus på att visa skillnaden på borgerligt snack och rödgrönt agerande. Med detta kontrakt signerat av Mona Sahlin, Maria Wetterstrand och Lars Ohly lovar den rödgröna oppositionen att om man vinner valet i höst genomföra följade:

1§ Fler jobb – investera i framtiden.
Vi vill investera i infrastruktur, bostadsbyggande, välfärd och de gröna jobben. Det stärker
unga människors närhet till de jobb som växer fram, och bidrar till att arbetsmarknaden
fungerar bättre. Detta är offentliga investeringar som skapar jobb här och nu.

2§ Fler utbildnings- och praktikplatser.
Vi vill skapa 100 000 fler jobb- och utbildningsplatser, varav 20 000 utbildningsplatser
riktas mot unga. Det innebär fler platser i komvux, folkhögskola, modern yrkesutbildning
och i högskolan.

3§ Avskaffa aktivitetsförbudet.
På det första regeringssammanträdet ska vi avskaffa aktivitetsförbudet som den borgerliga
regeringen infört. Aktivitetsförbudet innebär att unga måste vänta i tre månader på aktiva
insatser som praktik och utbildning. Vi vill istället att den som behöver ska få insatser från
första dagen.

4§ Generationsväxling.
Många 40-talister kommer att gå i pension de närmaste åren. Unga behöver skolas in i
viktiga jobb i bland annat stat, kommuner och landsting för att bära upp framtidens välfärd.
Vi inrättar därför 1 200 traineeplatser 2011 och 3 000 utbildningsvikariat för
generationsväxling 2012.

5§ Billigare att anställa arbetslösa ungdomar.
Vi lovar att införa en skattereduktion motsvarande hela arbetsgivaravgiften till dem
som anställer en arbetslös person mellan 20-25 år.

6§ Bättre studie- och yrkesvägledning.
Vi lovar att förbättra och bygga ut studie- och yrkesvägledningen, såväl i gymnasiet som
på högskolan. Vi satsar 200 miljoner kronor per år från läsåret 2011/2012.

7§ Högre kvalitet i högskolan.
Vi lovar höja kvaliteten i högskolan. Studenter ska få fler lärarledda timmar, föreläsningar,
seminarier och uppsatshandledning. Vi vill satsa 400 miljoner per år från läsåret
2011/2012.

8§ Ungdomslyft.
En långtidsarbetslös ung person med ofullständig gymnasieutbildning ska ges möjlighet
att komplettera sin utbildning utan att ta studielån. Utbildningen ska vara individuellt
anpassad och kan ske på Komvux eller Folkhögskola.

9§ Mer resurser och bättre kvalitet i skolan.
Vi sätter eleven i centrum. Vi vill genom ökade resurser öka lärartätheten i förskolan,
skolan och skolbarnomsorgen. Detta behövs för att öka elevers kunskaper och förutsättningar
för lärande, och för att alla ska kunna nå kunskapsmålen.

10§ Fler och billigare bostäder.
Bostadsbristen ska mötas genom ökat bostadsbyggande. Vårt mål är att nyproduktionen av
hyresrätter under nästa mandatperiod ska fördubblas. Vi satsar också sammanlagt
1,4 miljarder kronor åren 2011-2012 i statliga investeringsstöd för miljövändliga
hyresrätter och studentlägenheter.

11§ Sänkt skatt på ungas boende.
Skatten per studentrum ska slopas och istället ska en hel studentkorridor beskattas som en
bostad. Det kan sänka studenters hyror med uppemot 1 000 kronor per år. Fastighetsskatten
sänks för hyresfastigheter och bostadsrättsföreningar med motsvarande i genomsnitt
500 kronor per lägenhet och år för de hyresfastigheter som berörs.

12§ Investeringar i ungdomars välfärd.
Vi ger kommuner och landsting 12 miljarder mer under 2011 och 2012 för att utveckla
välfärden, vilket skapar jobb och ökar kommunernas förmåga att ge barn och unga bättre
möjligheter.

13§ Trygga anställningar och god arbetsmiljö.
Den stora andelen visstidsanställningar är ett stort problem. Vi vill se över vilka åtgärder
som kan vidtas för att öka antalet tillsvidareanställningar.

14§ Ansvar för kommande generationer.
Vi ska ta Sverige tillbaka till överskott. Starka offentliga finanser är en fråga om rättvisa
mot dagens unga – framtida generationer ska inte betala dagens skulder. Genom överskott
i goda tider förhindras nedskärningar i sämre tider, då välfärden behövs som mest. Vi kommer
inte att låna till skattesänkningar.

Det är skillnad på att snacka och att göra saker, sedan kan Sven Otto Littorin kalla de rödgröna kampanj mot ungdomsarbetslösheten för ett flagranta hyckleri om han så önskar. Det säger ju faktiskt en hel del om vilken öm tå detta är för den gode minsistern. Det är ju aldrig kul att bli avslöjad med skägget i brevlådan, oavsett hur fint skägg man har.

Gammelmedia på detta:
DN /SvD / Aftonbladet /

Nymedia på detta:
S-Buzz / Rödgrön / Martin Moberg / Peter Högberg / Ulrika Falk / Min politiska sida / Strutsnytt / Per Altenberg / Annika Högberg /

Krassman / In Your Face

2 kommentarer:

Johan Örjes sa...

Regeringen hare ett rätt bra resultat att visa upp.

På fyra år har antalet ungdomar som har jobb ökat - trots den globala ekonomiska krisen (för redovisning av underlag läs: http://johanorjes.blogspot.com/2010/06/sahlin-har-ratt-fakta-sparkar.html )

Dessutom har ungdomsarbetslösheten börjat vika ned.

PeO sa...

Imponerade. Att på ett ställe haspla ur sig så mycket floskler om vad man SKALL göra är utan tvivel ett mästerstycke i stekandet av valfläskets ädla konst ;-). Återstår att se om "sveiges ungdom" skriver under på detta.

Ingestans nämns var alla pengar som dessa saker kostar kommer från. Men svaret på detta vet ju alla redan - höjda skatter för samtlga, även ungdomar som ev får något av dessa jobb som ingen vet var de skall komma från...

Den intressantaste av dessa punkter är ju den om generationsväxling. Massiva avgångar bland 40 talisterna är ju redan på gång. Det lilla problemet är att det finns få ungdomar som vill ha dom "skitjobben" inom t.ex landstingen. Dåligt betalt för att jobba häcken av sig i en toppstyrd gammaldags gubbig organisation. Och att tro att den skall förändras över en natt - glöm det.

Att bygga hyresrätter är ju bra - men vilken "ungdom" har råd med 8-10000 för en etta eller tvåa vilket ju blir kostnaden i reella termer i nyproduktionen.

Osv...