torsdag, juni 17, 2010

Ny kärnkraft, samma gamla problem

Hur många gånger kommer säkerhetsarbetet runt om på våra kärnkraftverk att underkännas av Strålskyddsmyndigheten? Det är första frågan som jag får i mitt huvud efter debatten av Greenpeace aktion mot Forsmark. Den bristande säkerhetskulturen som finns gäller både det nu uppmärksammade skalskyddet, men det svallar även om slarvet med säkerheten vid driften.


För närmare ett år sedan så tvingades Ringhals, efter ett stort antalet incidenter, att underkasta sig särskilda villkor från SSM och man krävde att Ringhals skulle ta fram ett nytt åtgärdsprogram för att komma tillrätta med de återkommande bristerna. Man hade 2005 påtalat brister som kopplades till säkerhetskulturen vid kärnkraftverket. Men trots att Ringhals genomförde insatser kvarstod problemen 2009.

Då handlade om svagheter i ledning och styrning, efterlevnad av rutiner och instruktioner samt otydliga beslutsvägar, allt enligt SSM. Så sent som i Augusti förra året kritiseras Forsmarks kärnkraftsverk av SSM för att de inte följde upp resultaten av sina egna säkerhetsåtgärder och för att de inte hade några rutiner för hur säkerhetsutredningarna ska utföras. Det fanns då heller inte heller någon ansvarsbeskrivning för de personer som arbetar med att utreda incidenter vid verket.

IAEA genomförde en granskning av Forsmark i slutet av februari 2008 och påtalade en rad önskade förbättringar. Man meddelade att Forsmark inte hade tagit till sig tillräckligt av en tidigare internationella granskningar gjorda av kärnkraftverkens egen internationella branschorganisation (World Association of Nuclear Operators). Statens dåvarande kärnkraftsinspektionen (SKI) höll med om kritiken mot Forsmark. - Det här förstärker känslan av att man på Forsmark haft en kultur där man inte var särskilt öppen för att ta till sig av kritik och erfarenhet, sade dåvarande chefen på SKI.

Granskningen kom även fram till att det borde finnas en oberoende granskningsgrupp bestående av människor med hög kunskap för att ha kontroll på säkerhetsstandarden på kärnkraftsverket. En sådan grupp hade Vattenfall redan tillsatt efter en konsultgranskning hösten 2007. Vi kan idag konstatera att det jobbet lämnar en hel del mer att önska. Dessutom kan jag konstatera att om man tror att byggnation av nya reaktorer kommer att göra att säkerhetskulturen förändras så tror jag verkligen att man misstar sig. Dagens beslut i riksdagen är inget annat än fel, och detta är bara en av aspekterna på det hela.

Gammelmedia på detta:
DN / DN2 / DN3 / DN4 / SvD / SvD2 / Aftonbladet / Aftonbladet2 / Folkbladet / DN5 / DN6 /

Nymedia på detta:
Maria Ferm / Ulrika Falk / Maria Ferm2 / Lasses blogg / Freidrike Gerlach / Alliansfritt Sverige / Emil Broberg / Per Altenberg / Rune Lanestrand /


Krassman / In Your Face

1 kommentar:

Hemlige sa...

Forsmarks kraftgrupp kräver nu ersättning på 3 miljoner kronor för extra personalkostnader i samband med Greenpeace demonstration. Om kärnkraftverken redan har så höga personalkostnader så undrar man ju bara hur höga de skulle bli om de dessutom tvingas uppfylla säkerhetskraven!