söndag, juni 20, 2010

Blå seniorer skönmålar och friserar

Idag så skriver fyra borgerliga seniorer i DN debatt att alliansen är det bästa alternativet för de äldre. Ulf Adelsohn, Birgit Friggebo, Thorbjörn Fälldin och Alf Svensson ger sig med detta in i den politiska debatten och jag kan snabbt konstatera att dessa fyra, precis som sina yngre upplagor står för ökade klyftor, hellre talar om framtiden än de faktiska resultaten och skräms med kommunismen.

Idag så betalar pensionärer mer i skatt än den som arbetar. Den borgerliga regeringen med Fredrik Reinfeldt i spetsen har meddelat att skillnaden mellan löntagare och pensionärer skall finns kvar. Något som dessa borgerliga seniorer talat tyst om. Detta tycker vi är fel och om vi vinner valet så kommer vi i vår första budget täppa till skillnaden med två tredjedelar mellan skatten på pension och skatten på lön. Vi rödgröna tycker nämligen att pension är att ses som uppskjuten lön och beskattas lika.

Dessa gamla borgare drar sig inte för att använda sina väl inarbetade metoder från deras aktiva tid inom politiken. Det skönmålas och friseras, precis som tidigare. De skriver att det nu är fler sysselsatta än när den borgerliga regeringen 2006. En lögn som även Maud Olofsson använder flitigt. SCB:s visar att 11 800 färre har sysselsättning i april 2010 jämfört med i oktober 2006 då Alliansen tillträdde. Samtidigt har befolkningsmängden ökat med 308 897 personer sedan 2006 visar SCB:s statistik.

De skriver även att den borgerliga politiken värnat om välfärdens kärna. Enligt konjunkturinstitutets rapport så har 33 000 arbeten försvunnit i välfärdssektorn, denna siffra omfattar även jobben inom den privata vårdsektorn. Rapporten visar att mellan 2007 och 2009 minskade antalet anställda med ca 3 procent. Åren dessförinnan skedde det en successiv ökning av de kommunalt finansierade sysselsatta. Förklaringen till konstaterandet från dessa seniorer hur den borgerliga alliansen värnat om välfärdens kärna lyser med sin frånvaro.

Sist men inte minst så drar dessa seniorer kommunist-kortet för att skrämma övriga seniorer till lydnad. De skriver följande "En fråga man som äldre oroar sig för är vilket inflytande Vänsterpartiet får i en rödgrön regering? Riskerar vi att Vänster­partiet ska få styra över finans, skola, jämställdhet, energi, näring, justitie- eller utrikesfrågor? Eller en EU-minister som egentligen vill se ett utträde ur EU?"

Vi vet att Sveriges seniorer är klokare än dessa fyra skribenter. Sveriges seniorer tycker att den borgerliga skattepolitiken är orättvis och de oroas för den skenande ungdomsarbetslösheten. De imponeras inte av brösttoner om Vänsterpartiet och vill inte se att folk tvingas till socialbidrag. Att som skribenterna hävda att nu äldrefrågorna har blivit så viktiga inför valet känner de inte heller igen sig i. Sveriges äldre vet att frågan om jobben och en ekonomi i balans är det som bygger Sverige starkt. Inte ökade klyftor och nedskuren välfärd.

Gammelmedia på detta:
DN /

Nymedia på detta:
Thinking further / Den ohälsosamme ekonomisten / Livskraft och politik / Lars Björndahl / Ola Möller / Fruntimmersbloggen /


Krassman / In Your Face

1 kommentar:

Kalmardamen sa...

Hej,
Ett bra inlägg till de fyras briljerande på DN:s debattsida.
Förstår inte hur dom tänker!
Valfrihet i äldreomsorgen, visst, men...
Först måste vi ha en fungerande vård.

För mig är ungdomsarbetslösheten den absolut viktigaste frågan.