onsdag, juni 02, 2010

Dålig koll i kollen

Idag så analyserar valfläskkollen i DN frågan om ungdomsarbetslösheten. Deras kollar tycker jag generellt är ett bra initiativ men när det kommer till en sådan viktig fråga som ungdomsarbetslösheten kommer verkligen kollen till korta. Resultatet blir något yvigt och enkelspårigt och därför alldeles rumphugget. Först har man konstaterat vilka insatser som den borgerliga regeringen gjort, och vilka satsningar som den rödgröna oppositionen planerar att genomföra.

Borgerliga regeringen har satsat på en generell halvering av arbetsgivaravgifterna för alla anställda som är under 26 år. Nystartsjobben som innebär att arbetsgivare som anställer ungdomar under 25 som varit arbetslösa får ekonomiskt stöd och instegsjobben som riktar sig till personer med utländsk bakgrund.

Vi från oppositionen vill slopa den allmänna sänkningen och i stället införa en riktad sänkning – motsvarande hela arbetsgivaravgiften – under ett år för arbetsgivare som anställer arbetslösa ungdomar mellan 20 och 25 år. Förutom detta tänker vi införa 100 000 nya jobb och utbildningsplatser varav 26 000 utbildningsplatser riktade direkt till unga. Vi vill också ta bort den tremånadersperiod som krävs för att arbetslösa unga ska få tillgång till utbildning eller praktik. Man skall från dag ett av arbetslöshet erbjudas jobb, praktik eller utbildning.

DN konstaterar genom nationalekonomen Oskar Nordström Skans att riktade insatser är bättre en generella och att det finns ett tydligt mönster. En stor andel av arbetslöshetsregistreringarna utgörs av ett mycket stort antal korta perioder. I Sverige är rörligheten fram och tillbaka mellan studier och arbetsliv särskilt stor, och att vi har väldigt långa uppehåll mellan gymnasiet och högskolan.

Skans konstaterar att man missar målet i debatten, från båda blocken. Enligt honom så skall debatten och lösningarna kring ungdomsarbetslösheten handla om gymnasieskolan och genomförande av mjuka övergångar till arbetslivet. Skans efterlyser därför fler arbetsplatsplaceringar i gymnasiet. Ett lärlingssystem och att de yrkesinriktade program som finns i dag skall en större del av undervisningen förlagd till arbetsplatser, och det är just här DN och Oskar Nordström Skans själva missar målet.

Det finns igen motsättning i att utveckla gymnasieprogrammen och Skans beskrivning av nuläget är dessutom aningen missvisande. Alla yrkesprogram har APU (arbetsplatsförlagd utbildning) men visst kan det utökas, men då måste det finnas arbetsgivare som är villiga till detta. Missen som jag tycker att Skans och DN gör är att fokuserar på att man skall ut på arbetsmarknaden direkt eftergymnasiet och att detta är lösningen på ungdomsarbetslösheten.

Frågan är ju vilka effekter man får om man väljer att gå till arbetslivet istället för högskolan. Vi vet ju alla att kompetenskraven på arbetsmarknaden kommer att öka i framtiden, inte att minska. Enligt min uppfattning så brukar inte sänkta ambitioner leda till högre resultat, tvärtom. Ser man till den kommun i Stockholms län som har högst eftergymnasial utbildning så har den, även enligt arbetsförmedlingen, den lägsta ungdomsarbetslösheten. Kommunen är Danderyd.

När arbetsförmedlingens chef i min egen kommun, Norrtälje, svarar på frågan varför vi historiskt sett har en hög ungdomsarbetslöshet så väntar han inte länge innan han kommer med sitt svar. - Norrtälje har en låg eftergymnasialutbildningsnivå vilket påverkar statistiken. Nämnas bör även att 75 procent av våra unga läser ett yrkesförberedandeprogram på gymnasiet, och ändå så har vi bland den högsta ungdomsarbetslösheten i länet.

Det avgörande för dessa är att kunna få ett feriearbete och att man har företagare som är villiga att vara med och påverka gymnasieskolan via de programråd som finns. Utan aktiva insatser från kommun och gymnasieskola så minskar andelen feriearbeten, och ungas möjligheter till ett första arbete. Debatten om ungdomsarbetslösheten måste föras på flera plan, och politiken gör detta. Socialdemokratiskt styrda kommuner och landsting ska prioritera sommarjobb, vilket beslutades under Socialdemokraternas Jobbkongress men det verkar passerat både DN och Skans vakande ögon helt obemärkt.

Att frågan om ungdomsarbetslösheten är avgörande vet vi. En hög ungdomsarbetslöshet kommer att ge långsiktiga konsekvenser för Sveriges ekonomi och att då passivt se på medan siffrorna över antalet arbetslösa ungdomar konstant ökar är oacceptabelt. Den borgerliga regeringen har nu satsat en allmosa på 100 miljoner för att skapa 15 000 feriearbeten för att ens våga visa sig ute i sommar Sverige. Ett seriöst försök till att stoppa den skenade ungdomsarbetslösheten är det inte, men vem är egentligen förvånad? Hade den borgerliga regeringen sett ungdomsarbetslösheten som ett problem istället för att hävda att det är en synvilla så hade resultatet kanske varit något annat.

Gammelmedia på detta:
DN / Aftonbladet / Aftonbladet2 /

Nymedia på detta:

Kent Persson / Peter Andersson / S-buzz / Mikael Persson / Grönt Stockholm / Per Altenberg / Alliansfritt Sverige /

Krassman / In Your Face

Inga kommentarer: