måndag, juni 14, 2010

Ingen kärnkraft - Inga säkerhetsproblem

Den 17:e febrari var jag och lyssnade på en debatt i Norrtälje kring kärnkraften och det var Miljöpartiet i Norrtälje som hade tagit initiativet. Debattanterna var Göran Bryntse som är ordf. i folkkampanjen mot kärnkraft/kärnvapen och Carl B. Hamilton för Fp. Effektivare energianvändning och utbyggnad av förnybar energi stod mot att nya reaktorer måste till för att trygga energitillgången.


Jag hade möjligheten att ställa en fråga under debatten, och den var riktad till Hamilton. Han tyckte nämligen att den svenska kärnkraften var så säker. Jag frågade om den bristade säkertheskulturen som Strålsäkerhetsmyndigheten och även IAEA rapporterat om vid ett antal tillfällen. Något svar som belyste problemet med inställningen till säkerhetsarbetet på anläggningarna kom aldrig från Hamilton.

Idag kan jag dock läsa vad både han och miljöminister Carlgren tycker om den. Detta efter att Greenpeace aktivister tagit sig in på Forsmark. Så här magsurt skriver Hamilton i ett pressmeddelande: "Säkerheten och skalskyddet måste skärpas runt de svenska kärnkraftsverken. Det nu inträffade i Forsmark är helt oacceptabelt. Ägarna till Forsmark och andra kärnkraftverk måste inför tillsynsmyndigheter, kommuner och polis redovisa vilka åtgärder de vidtar inför riksdagsdebatten på torsdag och på längre sikt"

Just det Hamilton, den bristande säkerhetskulturen på anläggningarna är ett problem som kommer med kärnkraften, och det är dessutom inget nytt problem. Nu vill den borgerliga alliansen permanenta kärnkraften med de beslut som skall tas på torsdag i riksdagen och det beslut som betyder att kärnkraftens skall fasas ut, ersätts nu av att man kan bygga nya. För varje steg som tas och för varje krona som läggs på kärnkraften så backas alternativen till denna strålande energikälla in på ett stickspår. Satsningar på de befintliga alternativen och de eventuellt kommande kommer aldrig att ske med detta beslut.

Gammelmedia på detta:

Nymedia på detta:

Krassman / In Your Face

7 kommentarer:

Christer sa...

Tror du att vi kommer att kunna ersätta ca 50% av vårt energibehov med alternativa källor innan nuvarande reaktorer stängs?

Krassman sa...

@Christer
Genom att utöka andelen av alternativa energislag, öka effektiviteten och verkningsgraden av befintliga förnyelsebara energier som vattenkraft och genom att energieffektivisera så skulle Sverige kunna vara fritt från kärnkraft inom en 10 års period.

Hur länge de reaktorer som vi har idag kan gå kvar i drift vet jag faktiskt inte. Slutdatumen flyttas kontinuerligt fram eftersom reaktorerna renoveras. Så svaret till dig Christer blir att ja, vi kan ersätta kärnkraften. Men om det är möjligt att göra detta utan att energieffektivisera vet jag dock inte.

Unknown sa...

Väldigt besynnerlig logik. Påminner mig om det här citatet:

"Döden löser alla problem - ingen man, inget problem"
Josef Stalin

Krassman sa...

@Jacob
Vilken logik är det du skriver om, kamrat? Är du rubriken du syftar till eller vad är det som får dig att tänka på Stalin, kamrat Jacob.

Detta får mig att tänka på ett citat: Det finns två saker som är oändliga. universum och människans dumhet, och Jag är osäker på den första.

///////////////////
Albert Einstein

Stefan Persson sa...

Alla motståndare talar alltid om dessa oändliga "alternativa energikällor". Sällan eller aldrig blir man mer specifik och det är synd tycker jag. Nu blir ju dessa alternativ aldrig nåt reelt alternativ då de inte beskrivs närmare.

Vattenkraft? ÄR det inte så att man inte vill bygga ut älvarna i Norrland mer på grund av miljöskäl? Solenergi är inget alternativ i Sverige.

Sen kan man ju undra vad vi vinner på att ta bort en fungernade lösning när grannländer som Polen och Finland bygger ut. Nån slags präktighetsstämpel?

OLjekatastrofen i USA visar ju dessutom att kärnkarften kan vara ett bra alternativ.

Krassman sa...

@Stefan Persson
Alla motståndare till de alternativa energikällorna passar på att beskriva det förträffliga med kärnkraften. Sällan eller aldrig vågar man ta i baksidorna med energikällan och det är synd tycker jag.

Alternativen till kärnkraft kommer alldrig att bli aktuella så länge man har förespråkare av kärnkraften som fattar besluten. Riksdagens beslut betyder att Sverige nu bryter linjen att man succesivt skall avveckla kärnkrften, vilket jag tror är ett stort misstag.

Ja, det är vattenkraften jag menar. Det är fullt möjligt att öka effekten utan att bygga ut i de orörda älbvarna. Om man nu inte är villig att ompröva det beslutet, vilket jag faktiskt är.

Över 20 procent av Gotlands totala energiförbrukning kommer från den eget producerade vindkraften. En annan värld är möjlig om man är villig att satsa det som behövs, och då skall vi inte bygga nya reaktorer och ta bort lagen om avveckling.

Anonym sa...

Detta visar också att Greenpeace inte bryr sig om lagar och
utför brottsliga
handlingar.
De tycks se sig stå över oss andra likt Gud:s utsända miljökämpar.
Det är dags att vi tar ur dom detta genom ordentliga straff.